Skills+
Mobile logo
HU
EN
RO
SP
GR
NL
NO

Szerepek a csapatban

EBBEN A LECKÉBEN:

A. megérted a „CSAPAT” definícióját,
B. megérted a csapat és a csoport közötti különbséget,
C. megérted a csapatszerepek fogalmát és jelentőségét,
D. új ötleteket kapsz a csapat létrehozásáról (a csapatszerepek felhasználásával is).

Mi a csapatmunka? A csapatmunka meghatározása szerint ez egy embercsoporttal való, a közös célok elérése érdekében történő együttműködésen alapuló munkavégzést jelenti.

A tartalom áttekintéséhez szükséges idő: 30 PERC 
Egy csapat több emberből áll. Mindannyian rendelkeznek különböző és hasonló feladatkörrel is, de a fő felelősség a csapat egészét terheli. 

Egy csapatnak közös célja, közös küldetése van. Nagyon fontos, hogy a személyes célokat összehangolják a csapat céljaival. A csapatszerepek a csapat tagjainak elvárásai egymás felé, a csapatban való viselkedés tekintetében.
A csapatszerepek a feladatok különböző kategóriáival kapcsolatosak (és nem feltétlenül a munkaköri leírásokban található hivatalos feladatokkal).
 
Mottó:
"Ha gyorsan akarsz haladni, menj egyedül. Ha messze akarsz jutni, menjetek együtt" Afrikai mondás

A magánéletben, az üzletben/munkában, a sportban, és sok más területen olyan helyzetekkel találkozunk, ahol az ember nem érheti el a céljait egyedül. Sokszor társakra, munkatársakra, támogatásra és segítségre van szükségünk a sikerhez. Ilyenkor csoportban, vagy inkább CSAPATBAN dolgozunk.

A csapatmunka definíciója: csoportban végzett, a közös célok elérése érdekében végzett, együttműködésen alapuló munka közös feladatokkal. Egy csapat több mint egy emberből áll, akik közül mindenkinek különböző, de hasonló feladatai is vannak. Egy csapatnak közös célja, közös küldetése van. Nagyon fontos, hogy a személyes célokat összehangolják a csapat céljaival.

Szinergia
A csapatmunka hatékonyságának egyszerű szabálya: 2+2=5. Egy jó csapat közös eredménye nagyobb, mint az egyéni eredmények összege.
A csoportok közös tulajdonságai:
- interdependencia
- elszámoltathatóság
- bizalom
- kölcsönösség
- vezetés.

Egy csapat létrehozása/fejlesztése (M.W. Tuckman):
- Alakítás (Forming) (a csapatcélok keresése, a személyek helye a csapatban, a feladatok és egymás megismerése, a prioritások megállapítása, a feladatok meghatározása, stb.)
- Viharok (Storming) (a célokkal, prioritásokkal kapcsolatos belső konfliktusok, szerepekért és a státuszért folyó verseny, megjelenik az engedelmesség).
 - Normaképzés (Norming) (csapatkohézió megerősödése, belső szabályok, a csapatszerepek elfoglalása)
- Teljesítmény (Performing) (kialakulnak és megszilárdulnak a személyes kapcsolatok, intenzív kapcsolatok, azonosulás a csapat értékeivel).
A csapat hatékonysága már több mint teljesítmény, egy igazán hatékony csapat hozzájárul a tagjai növekedéséhez és jóllétéhez is.

Amikor csapatban dolgozunk:
- konfliktusokat oldunk meg
- kommunikálunk
- ötleteket osztunk meg
- felelősséget vállalunk
- fegyelmezettek vagyunk
- tisztelünk másokat
- SIKERESEK LESZÜNK.

A különbség a munkacsoportok és a csapatok között
Nem minden embercsoport CSAPAT.

A munkacsoportokat, a közös erőfeszítések és az együttműködés mellett, mégis az egyéni felelősség jellemzi. Az igazi csapatokban a csapat felelőssége dominál.

Munkacsoport
Csapat
Erős, tiszta vezetői pozíció
Egyéni felelősség
Egyéni termékek / eredmények
Hatékony csoportmegbeszélések
Megbeszélés, döntés és felhatalmazás
Megosztott vezetői szerepek
Egyéni és közös felelősség
Közös eredmények
Nyitott megbeszélések és aktív problémamegoldás
Megbeszélés, döntés és közös munka

Katzenbach - Smith
                                                              "Csapatban mindannyian egy irányba evezünk"

A csapat ideális mérete: „Meredith Belbin azzal érvel, hogy a csapat optimális mérete 4 fő. Ezen a létszámon túl a tagok nem működnek együtt elég szorosan ahhoz, hogy csoportként lehessen definiálni őket.” A kisebb csapatokból gyakran hiányzik az egyensúly, és sokkal valószínűbb, megoldhatatlan konfliktusok keletkeznek.

CSAPATSZEREPEK
Minden szervezetben és minden csapatban vannak eltérések a tagok között. Azt akarjuk, hogy különbözőek legyünk, úgy is érezzük magunkat és úgy is kezeljenek minket. Így keletkezik a rangsor, a hierarchia a csapatban betöltött hivatalos szerep, az iskolázottság szintje, a szakértelem, a díjazások, a fizetések, foglalkozás és néhány személyes tulajdonság (kor, nem, öltözködés, fizikai megjelenés, stb.) a szervezeten belül elfoglalt hely, a megszerzett tekintély, a szakmai tudás/képességek, eddig elért eredmények, kulturális szint, személyes képességek, viselkedés, stb. befolyása alatt.
A csapatszerepek a csapat tagjainak elvárása egymás, csapaton belüli viselkedésével kapcsolatban. 

A csapatszerepek a különböző kategóriájú feladatokhoz kapcsolódhatnak (nem feltétlenül a munkaköri leírásokban szereplő hivatalos feladatokhoz):
- Operatív feladatok: célok kitűzése, ötletek megformálása, adatok biztosítása, koordináció, kiértékelés
- Kapcsolati feladatok: bátorítás, (inter)perszonális problémák megoldása, a konfliktusok megoldása, „a béke előmozdítása” a csapaton belül, az előírások/normák rögzítése, a csapat követése.

Az egyéneknek különböző képességekre van szüksége, és különbözően kell viselkedniük a csapaton belül. Ezt láthatjuk a sportcsapatokban, a céges csapatoknál, a hadsereg csapatainál, a mentőcsapatoknál, stb. Egy csapatban nem végezheti mindenki ugyanazt a feladatot. Képzeljünk el hogy egy irodában mindenki csak fénymásol, és nem végez más feladatot.

Például egy futballcsapatban vannak kapusok, hátvédek, középpályások és csatárok, de vannak edzők, fizikusok és vezetők. Képzeljük el, milyen lenne, ha csak csatárok lennének.

Egy ICT project csapatban van csapatvezető/menedzser, vannak szakemberek a programozásban, tervezésben, és biztonságban, keresőmotor optimalizálásban, külső tanácsadók, stb. Lehetnek még pénzügyi szakemberek, vagy adminisztratív asszisztensek. Mindegyiküknek megvan a maga külön feladata, amely speciális ismereteket/képességeket igényel. DE, ezek csak hivatalos szerepek. A hivatalos szerepek mellett vannak nem hivatalos csapatszerepek, ezek ugyanolyan fontosak, de talán még fontosabbak.

 

Igen, gyakran a magas intelligenciájú/magasan képzett csapatok nem érik el a céljaikat, míg a közepes intelligenciájú sikeres lesz. Sokszor nem az intelligencia vagy a speciális tudás/képesség a siker kulcsa, hanem a csapat egyensúlya. Az egyensúly alatt a különféle emberek és a különböző viselkedések skálájának keverékét értjük.


A Belbin-féle csapatszerepek
"A csapatszerep egy viselkedési, közreműködési, és a másokkal való kapcsolódási tendencia" Dr. M. Belbin

Az informális szerepek a következők lehetnek:
Dr. Belbin hosszú időn át elemezte a nyertes és vesztes csapatokat, és megállapította, hogy egy jó csapatnak 9 szerepe van, ezek 3 kategóriába oszthatók.
A fenti szerepek mindegyikének egyértelmű viselkedési és interperszonális erősségei és gyengeségei vannak.

Belbin meg volt győződve róla, hogy a jó teljesítmény érdekében minden csapatnak szüksége van ezen szerepek keverékére. Ha az egész csapatnak hasonlóak az erősségei és gyengeségei, akkor könnyen legyőzhető. Az azonos erősségekkel rendelkező személyek ugyanazon feladatokért versenyeznek ahelyett, hogy együttműködnének. Mi van, ha kevesebb, mint 9 ember van a csapatunkban/cégünknél? Néha a szerepeket megosztják, vagy egy személy több mint egy szerepet tölt be.

A gyakorlatban fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy a sikeres csapatnak különböző képességekkel, különböző viselkedéssel rendelkező személyekre van szüksége. Kellenek a gondolkodók, a személyorientált csapattagok, és nem feledkezhetünk meg a cselekvésorientált személyekről sem. Ha figyelmesen végigkövetjük az alábbi videót, jobban megértjük az egyes szerepeket.

Ahogy a csapattagok közötti különbségek (személyiség, vélemény, képesség, vagy gondolkodásmód) növekednek, úgy növekszik a csapat képessége is, hogy teljesítse küldetését. Amikor növekszik a csapat heterogenitása, több lesz a kreatív eredmény, de néha a fluktuáció is.

Ne felejtsük el: Csapatban mindig többet elérhetünk. Angol szójátékkal:Ez a videó egyértelműen bemutatja, miért van minden csapatnak szüksége különféle erősségekkel és képességekkel, vagy akár gyengeségekkel rendelkező tagokra, és hogy egy sikeres csapat mennyit nyer a különböző gondolkodási/cselekvési/kapcsolat- és cselekvésorientált tagokkal.

Ez a videó megmutatja, mennyire fontos a kölcsönös bizalom és támogatás a CSAPATBAN. Nagyon erős motivációs ereje is van.


TANÁCSOK ÉS ÖTLETEK

1. Mindenkinek meg kell értenie és el kell fogadnia, hogy nem létezik hosszú távú siker csapat nélkül.

2. Gondoljuk végig, milyen előnyök származnak abból, ha értjük csapatszerepeket, és látjuk, hogyan járulnak hozzá ezek a szerepek a csapat sikeréhez..


3. Az "csoport" és az "igazi csapat" közötti különbség lényege: szoros együttműködés, közös felelősség.


És végül egy filmbeli jótanács:
"Ha sikerül, megmaradunk mint csapat. Ha nem, végünk. Apránként, lépésről lépésre meghalunk.”
Idézet a Minden héten háború (Any Given Sunday) című filmben, 1999.

 (Részlet a filmből, magyar szinkron)

ÖSSZEFOGLALÓ:

Annak érdekében, hogy elérjük a céljainkat a magánéletben, a munkában, az üzleti életben, a sportban, stb. csapatban kell dolgoznunk.
A csapatmunka személyes és csoportfejlődéshez, jobb eredményekhez és jobb hangulathoz vezet.
Egy jó csapat egyénekből áll egymást kiegészítő erősségekkel, képességekkel és készségekkel.

 

ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK

Sport csapatok vs. munkacsapatok


Hasonlítsuk össze a futballcsapatokban (vagy más általunk jól ismert sportcsapatokban) meghatározott szerepeket és a saját munkacsapatunkat. Gondolkodjunk a "csapat" tágabb értelében, amikor nemcsak a játékosokat tekintjük a csapat tagjainak, de például az edzőket, a sportorvosokat, stb. is.


Össze tudjuk hasonlítani a sportcsapatokban megszokott szerepeket a munkahelyi csapatunkban meglévő/szükséges szerepekkel? 
Melyek azok a szerepek, melyeket a futballcsapatoktól "eltanulhatnánk"?

A szerepek azonosítása a csapatunkon belül


Nézzük meg újra az első videót a Belbin-féle csapatszerepekről, és próbáljuk meg beazonosítani azokat a csapatunkon/cégünkön belül.

A mi csapatunkban vannak gondolkodók, kapcsolat/emberorientált, vagy cselekvésorientált tagok?
Mely csapatszerepek a legfontosabbak egy ICT projekt elkezdésekor?
Mely csapatszerepeknek nő a fontossága, amikor a projekt a határidejéhez közeledik?<< Vissza