Skills+
Mobile logo
HU
EN
RO
SP
GR
NL
NO

A hatékony kommunikáció

EBBEN A LECKÉBEN:

A. megérted a hatékony kommunikáció mibenlétét;
B. ötleteket kapsz arra, hogyan javíthatsz a mindennapi és az üzleti kommunikációdon;
C. megismersz néhány módszert, amellyel hatékonyabban tudsz kommunikálni.

A hatékony kommunikáció fontos interperszonális készség. Ahhoz, hogy az üzleti életben sikeresek legyünk, képesnek kell lennünk a leendő ügyfelekkel, a partnereinkkel, valamint a cégen belül dolgozó emberekkel történő a hatékony kommunikáció kialakítására.

A tartalom áttekintéséhez szükséges idő: 30 PERC
 


 

A kommunikáció több egyszerű információcserénél. Fontos megérteni az információk mögötti érzéseket és szándékot is.
Néha, a legjobb indulatunk ellenére is, a mondanivalónk elveszik valahol. Mondunk valamit, de a másik ember valami mást hall, ebből  sok félreértés és a konfliktus adódik.

Szerencsére az érthető és hatékony kommunikáció tanulható. Ezeknek a készségeknek a fejlesztése időt és energiát igényel, de minél több munkát és gyakorlást fektetünk bele, annál ösztönösebbek és spontánabbak lesznek a kommunikációs készségeink.
A hatékony kommunikáció érdekében ismernünk kell a lehetséges KORLÁTOKAT – azon tényezőket, amelyek befolyásolhatják az ötletek vagy gondolatok hatékony közvetítését – és meg kell tanulnunk, hogyan kezeljük ezeket.

A hatékony kommunikáció érdekében ismernünk kell a lehetséges KORLÁTOKAT – olyan különböző tényezőket vagy feltételeket, amelyek befolyásolhatják az ötletek vagy gondolatok hatékony közvetítését – és meg kell tanulnunk, hogyan kezeljük ezeket.

Kommunikációs korlátok lehetnek:

1. Fizikai korlátok – környezeti, vagy természetes feltételek, például:
- A zárt ajtók, elválasztók befolyásolhatják a csapatmunka hatékonyságát;
- Zaj – a telefoncsörgés, a késés fizikailag is megzavarhatják a találkozót, mivel megzavarják a z előadót és a résztvevőket;

- Távolság – minél nagyobb a távolság, annál óvatosabban kell megválasztani a kommunikációs csatornát/médiumot, hogy elkerüljük az esetleges hibákat a kommunikációban,
- Információ/ munka túlterhelés átfedések, amikor több lesz az információ, mint amennyi egy adott  idő alatt befogadható, a fogadó fél lemaradhat néhány fontosabb részről, vagy félreértelmezheti az egészet.

2. Szemantikai és nyelvi korlátok – hasonló hangzású szavak, többszörös jelentés, nem érthető, nem elég konkrét beszéd;
3. Szociálpszichológiai korlátok – különböző attitűdök, stressz, undor, stb.;
4. Szervezeti korlátok - az üzenet egyik személytől (szinttől) a másikig elveszett vagy torzult, hiányzó kommunikációs irányelvek üzenet, rosszul meghatározott szerepek és felelősségek.
5. A kultúraközi korlátok akkor jelentkeznek, amikor a különböző kultúrákból érkező emberek mentalitása, nyelve, értékrendje, időfelfogása, társadalmi kapcsolatai térfelfogása, gesztusai különböznek.
Az alábbi videók megmutatják, hogy hogyan jelentkezhetnek a kommunikációs korlátok és ezek hogyan küzdhetők le. Jobb szervezéssel egy sor kommunikációval kapcsolatos probléma megoldható,  a többihez bizonyos kommunikációs készségek és kompetenciák kellenek.

Néhány olyan készség, amit minden sikeres vállalkozónak fejlesztenie kellene:

1. Aktív figyelem és empátia
A legjobb dolog, amit kommunikációs készségeink fejlesztése érdekében tehetünk az, hogy megtanulunk igazán figyelni – odafigyelünk, és hagyjuk a másikat beszélni, nem szakítjuk félbe.
Az aktív figyelem magába foglalja azt is, hogy tudatosan figyelünk arra is, ami a kimondott szavak mögött van. Figyelünk a beszélő testbeszédére. A saját testbeszédünket arra használjuk, hogy megmutassuk a másiknak, hogy figyelünk rá, bólogatunk és mosolygunk, amikor kell. Visszajelzést és átgondolt észrevételeket fázünk a hallottakhoz.
Az empátia fejlesztése segít jobban megérteni az kommunikáció ki nem mondott részeit is, és segít a hatákonyabb reagálásban.

2.Hatékony beszéd
Fontos, hogy tudjuk, hogy pontosan mit akarunk kommunikálni. Előtte végezzük el a szükséges kutatásokat, és logikusan rendezzük gondolatainkat. Figyeljünk arra is, hogy a mondanivalónkat a hallgatósághoz igazítsuk, olyan nyelvezetet és fogalmakat használjunk, amelyet megértenek. Fejlesszük a lényegre törő és pontos beszéd képességét, és azt közvetítsük a különböző csatornákon keresztül. Találjunk módot a sallangmentes írott és szóbeli kommunikációra, és ellenőrizzük, hogy jobb eredménnyel jár-e. Szintén fontos, hogy tudjuk, miért kommunikálunk. Szándékunk szerint, mivel távozzanak az emberek? Mit csináljanak a találkozás után? Minden kommunikációnak cselekvésre kell ösztönöznie, még akkor is, ha az mindössze annyi, hogy a termékünkkel kapcsolatos pozitív érzéssel távoznak.  Kérdezzük meg magunktól, mi a kommunikációnk célja,  mielőtt írunk valamit, felvesszük a telefont, vagy belépünk a következő meetingre, és figyeljünk arra, hogy a hangszínünk, a szavaink és a beszéd maga is, ezt a célt szolgálja.

3. Történetmesélés
Azok uralják a világot, akik történeteket mesélnek.
Senkit nem érdekelnek a marketing céljaink, de a jó történeteket mindenki szereti. A történetek „tapadós” emlékeket hoznak létre, azáltal, hogy érzelmeket társítanak ahhoz, ami történik.
Ez azt jelenti, hogy azok a vezetők, akik jó történeteket alkotnak meg és mesélnek el, hatalmas előnyben vannak a többiekkel szemben. És mindenki lehet jobb történetmesélő.
A történet egy üzenettel kezdődik: ki a hallgatóság és milyen üzenetet akarunk velük megosztani?
Nézzük a saját emlékeinket és élettapasztalatunkat a történet szemléltetésére, de foglalj bele olyan részleteket is, amelyek illenek a hallgatósághoz. Legyen egyszerű. Gyakorold a történetet a barátaiddal, vagy bizalmas kollégáiddal, hogy tökéletes legyen.

4. Kérdezés és mérlegelés
Kérdésekkel a másik személy utolsó pár szavának megismétlésével kimutatjuk, hogy érdekel, amit a másik mond, segít koncentrálni, és tisztázni a félreérthető részeket. A nyílt végű kérdések arra ösztönzik a másik embert, hogy elgondolkodjon, úgy érzik, hogy figyeltek rájuk, és elősegíti a párbeszédet és a kapcsolat kialakulását.
A válasz után feltett kérdések azt mutatják, hogy részt veszünk a beszélgetésben és érdekel a másik személy.

5. Nem verbális kommunikáció
Állandóan kommunikálunk, akkor is, amikor nem szólunk egy szót sem. Ahogy állunk, az arckifejezéseink, és a tekintetünk történeteket mesélnek, és ezek keltik az első benyomást rólunk. Mindegy, mennyire erőteljes szavakat használunk, ha nem látszunk magabiztosnak és barátságosnak, mindenki azt hiszi majd, hogy nem is vagyunk azok. Figyeljünk a testbeszédünkre és kezdjünk el változtatni rajta. Beszéd közben teremtsünk szemkontaktust. Legyen határozott a kézfogásunk. Álljunk egyenesen, a fejünket emeljük fel, a vállainkat engedjük le. Nem keresztezzük a lábainkat vagy a karjainkat védekező testhelyzetben. Amikor visszatükrözzük a másik testbeszédét, azzal szavak nélkül tudatjuk vele, hogy kapcsolódunk hozzá, és ugyanazt érezzük, amit ő. A kutatások szerint, azok között, akik ugyanazokat az érzelmeket élik meg, erősebb a bizalom, a kötődés és az empátia.
A hatékony kommunikáció sok gyakorlást igényel. Nézzük meg újra a kommunikációs készségeket, és állapítsuk meg, melyikben vagyunk a leggyengébbek. A következő hetekben találjunk olyan alkalmakat, ahol gyakorolhatjuk ezeket. Nem lesz zökkenőmentes az elején, de idővel magabiztosabbak leszünk, és egyre jobban tudunk kommunikálni.
Egy kommunikációs kudarc

Itt látható, hogyan nehezíthetik meg a kommunikációt a különböző korlátok.

Kommunikációs akadályok

Ebben a rövid animációban látható, hogy a félreértések hogyan vezethetnek konfliktusokhoz.
Gondolkodj gyorsan, beszélj okosan: kommunikációs technikák, Stanford Graduate School of Business

Ebben a videóban/interaktív előadásban megtanulhatod és gyakorolhatod azokat a technikákat, amelyekkel spontánabbul, magabiztosabban, és érthetőbben beszélhetsz a tartalomtól és a kontextustól függetlenül.  

TANÁCSOK ÉS ÖTLETEK:

Tippek a kommunikációs akadályok leküzdésére


Egyéni szinten:
1. Válaszd ki a legmegfelelőbb csatornát az üzeneted számára.
2. Szánj időt arra, hogy megértsétek egymás nézőpontját.
3. Figyelj a nem verbális jelzésekre – a sajátodra és a partneredére egyaránt.
4. Légy figyelmes hallgatóság.
 
Szervezeti szinten:
5. Teremts bizalmas és nyitott légkört.
6. Bátorítsd a több csatorna használatát a formális és az informális kommunikációban is.
7. A szervezet struktúrájának illeszkednie kell annak kommunikációs igényeihez.
 
A fizikai korlátokra:
8. Megfelelő ültetési rend;
9. Gondoskodjunk, hogy jól látható és hallható legyen;
10. Kényelmes környezet;
11. A képi/szübeli zavaró tényezők minimalizálása.
 
Szemantikai korlátokra:
12. Egyszerű nyelvezet használata.
13. Szimbólumok és diagramok használata a szemléltetéshez.
14. Aktív figyelem/konstruktív feedback.

Szociálpszichológiai akadályokra:

15. Figyelemfelkeltés és motiváció.
16. Segítség & együttérzés.
17. Saját érzelmek kezelése.

Kultúraközi korlátokra:
18. Bátorítsuk más hagyományok és szokások megértését;
19. Biztosítsunk interkulturális képzést;
20. Kerüljük a viccelődést és a szarkazmust;
21. Legyünk óvatosak a testbeszéd értelmezésével – kérdezzünk, ha nem értjük.

A nem verbális kommunikáció fejlesztése:
- Érdemes megkérni egy barátot vagy kollégát, hogy értékelje a nem verbális jelzéseinket. Ez a visszajelzés nagyon hasznos lehet, mivel gyakran nem igazán tudjuk, milyennek látszunk mások szemében.
- Ha lehet, hasznos lehet egy videofelvétel készítése magunkról, miközben beszélgetünk valakivel, és utána figyeljük meg, hogy mit üzen a testbeszédünk. Amint megtaláltuk a gyenge pontokat, gyakoroljuk a helyes testbeszédet..
- Az új nem verbális jelzéseinket a tükör előtt is gyakorolhatjuk.


ÖSSZEFOGLALÓ:

A hatékony kommunikáció az üzleti siker létfontosságú eleme. Munkával és gyakorlással mindenkinek sikerülni fog jobban kommunikálnia. Figyeljünk az esetleges kommunikációs akadályokra, és tanuljuk meg leküzdeni őket! Tanuljunk meg igazán figyelni, kérdezzünk, beszéljünk érthetően, és figyeljünk a testbeszédre!
Mindenkinek van története, hogy szól a vállalkozásodé?

Milyen kommunikációs korlátok vannak a munkahelyeden?
Hogyan lehetne csökkenteni ezeket?
El tudod mondani a vállalkozásod történetét 2 percben?

VÁLASZOLJON RÖVIDEN AZ ALÁBBI KÉRDÉSEKRE:

Milyen kommunikációs akadályokkal szembesült a munkahelyén?
Hogyan tudná csökkenteni ezeket?
Eltudná mondani 2 percben business történetét?

 

Fejleszd a hallgatási készségeidet (Improve your active listening skill)s
7 Cs of Effective Business Communication:
A történetmesélés 22 szabálya a PIXAR szerint (The 22 rules of storytelling, according to PIXAR)
Hogyan olvassuk mások testbeszédét: (Learn how to read other people's body language)
A tested alakítja azt, aki vagy:
Ebben a TED előadásban az „erős testhelyzet” lényegét ismerheted meg. A magabiztos testhelyzet – még ha nem is vagyunk azok – hatással van a tesztoszteron és kortizol szintjére az agyban, és befolyásolhatja az esélyeinket a sikerre.

<< Vissza