Skills+ - SKILLS+ TANANYAGOK (O4)
Erasmus
Információs és kommunikációs technológiákkal foglalkozó kiscéget vezet, vagy IKT cégnél dolgozik?

Szabadúszó, esetleg egyéni vállalkozást működtet, és tervezi hogy közelebbről
csapatot építsen?
Mobile logo
HU
EN
RO
SP
GR
NL
NO

 
SKILLS+ tananyagok a képzési program keretét egészítik ki olyan tevékenységekkel, melyek az IKT kiscégek alkalmazottainak és tulajdonosainak humán készségeit fejlesztik.
A tananyag rövid tanulási egységekből áll össze, melyeket a SKILLS+ képzési program határoz meg. A projektben használt innovatív koncepció a „vékony szeletek” módszere. A tananyag tartalma kis egységekből van felépítve, melek révén bemutatjuk, hogyan működnek az egyes készséges a különböző helyzetekben. Ennek révén az –e-learning sokkal hozzáférhetőbb és élvezetesebb lesz a résztvevők számára. Az elkészült online tananyag beépül egy vegyes oktatási formába, mely ötvözi a személyes tanácsadást és tantermi képzést is.

A tananyagok a Skills+  Tanulási tér keretében érhetőek el.
SKILLS+ TANANYAGOK

 
Ez a kézikönyv olyan tanulási eszközök gyűjteménye, amelyek olyan „másodlagos készségek” fejlesztésére szolgálnak, amelyeket a jövő kisvállalkozói, első sorban a jelen azon ICT szabadúszó szakemberei tudják hasznosítani, akik elhatározták a „következő lépés” megtételét a saját cég létrehozása irányába.

Ezekre a másodlagos készségekre gyakran úgy utalnak, hogy „emberi készségek: ezek kiegészítik az elsődleges készségeket és segítik a szervezetet, hogy teljesen kihasználják annak műszaki szakértelmét. A másodlagos készségeket úgy is jellemzik, mint a széles skáláját azoknak az üzleti készségeknek, melyek jelentősége folyamatosan nő, mígnem a mai munkaerő számára éppoly jelentősekké nem válnak, mint az elsődleges készségek.

Az ICT szektor (információs és kommunikációs technológiák) önmagában fontos szerepet játszik a gazdaság számára, ugyanakkor létfontosságú szerepet játszik a privát-, a köz- és a harmadik szférában is. Azon személyek többsége, akik az ICT szektorban dolgoznak, jól kifejlesztett elsődleges készségekkel rendelkeznek és nagyon nagy, gyakorlat által elsajátított technikai tudással rendelkeznek; az elmúlt években egy folyamatos készség-felfejlődés figyelhető meg az ICT szektorban. Ennek ellenére a másodlagos készségek még mindig a kulcsfontosságú készségek szakadékában helyezkednek el; az európai és a nemzetközi bizonyítékok szerint a másodlagos készségek egy széles skálája fog fokozottan fontossá válni úgy az ICT szakemberei, mint a szektor további munkaerője számára.

Az ICT cégek több, mint 99 százaléka tárgyi szakértőként szerepel, ezeknek körülbelül 90 százaléka mikrovállalkozás (kevesebb, mint 10 alkalmazott). Európa ICT profilú mikrovállalkozásai kevésbé fókuszálnak a másodlagos készségek fejlesztésére. Mindenféle cégek közül a mikrovállalkozások fordítanak a legkevesebbet forrásaikból az élethosszig tartó tanulásra. A személyre szabott tananyagok hiánya, az ezekhez való nehézkes hozzáférés és a magas költségek együttese alacsony felhasználási mutatót eredményez.

Az (egykori) egyéni vállalkozó munkaadóvá válik, így új készségekre van szüksége, hogy tudja kezelni alkalmazottjait és menedzselje azok tehetségét cége javára; az alkalmazottak sokkal jobban el kell sajátítsák a vállalkozói szellemet, kreatívabbnak, innovatívabbnak és ügyfél-orientáltabbnak kell lenniük annak érdekében, hogy magasabb értéket jelentsenek a cég számára. Ezen készségek kifejlesztésének szükségessége átível a nemzeteken, az ilyen jellegű képzések igénye pedig pedig folyamatosan nőni fog kiváltképp, ha azok erőforrás-és időtakarékosabban tudnak működni.

A SKILLS+ projektet három országhoz tartozó, hat oktató és üzletmenedzsmenti szervezet indította el: a Spektrum Oktatási Központ és a Csíki Vállalkozók Egyesülete Romániából, a Fundation Techonogia Social Spanyolországból. A projekt célcsoportját az ICT szektor mikrovállalkozásainak alkalmazottjai, valamint azon (egykori) magánvállalkozók képezik, akik céget szeretnének alapítani, A cél az ICT szektor mikrovállalkozásai versenyképességének növelése a másodlagos készségek fejlesztése által.

Az ICT szektor mikrovállalkozásai körében a másodlagos készségek fejlesztésének szükségességét számos tanulmány és dokumentum igazolja, további kutatások zajlanak gy egységes megközelítést alkalmazva a résztvevő országokban annak érdekében, hogy az eredmények összehasonlíthatóak egyenek, valamint, hogy a projektben alkalmazott tanulási módszer és a felhasznált források megfeleljenek a célcsoport által megjelölt követelményeknek. Az Európa-szintű felmérések tanulmányozása nyomán a résztvevő partnerek helyi kutatásokat végeztek azzal a céllal, hogy azonosítsák az egyes tartományok legfontosabb/legszükségesebb másodlagos készségeit, melyek szükségesek az ICT szektorban. A kutatás szerint a legfontosabb másodlagos készségek, melyek az illető partnerek régióinak ICT szektorában fejleszteni kell a következőek: kommunikáció, problémamegoldó készség, csapatmunka, tanulási gondolkodás, kreativitás, vezetési készségek, stratégiai gondolkodás, ügyfélszolgálat, innováció, kockázatmenedzsment.

Az e-tanulást nyilvánították a legmegfelelőbb eszköznek a másodlagos készségek fejlesztésére, ennek érdekében egy többnyelvű tanulási rendszer lett létrehozva, mely elérhető a skillsplusproject.eu honlapon keresztül.

A jelen kézikönyv az online tanulási felület alternatívájaként lett létrehozva, hogy támogassa a másodlagos készségek elsajátítását az osztályterem-alapú tevékenységeken vagy az egyéni képzések során, amit fel tudnak használni a képzők és az egyéni tanulók egyaránt.

A kézikönyv vizuális elemeit az online tanulási felület grafikai elemei ihlették: kincsvadászat, amelyben a kis vállalkozások öreg hajók, melyek a Tudás Tengerén cirkálnak, annak minden egyes szigetén rejtett kincsek, cserekereskedelmi lehetőségek, valamint ismeretlen városok és felfedezésre váró helyek várnak.

A rejtett kincsek és termékek azoknak a készségeknek felelnek meg, amelyek által a továbbiakban a  kisvállalkozások hatékonyabban tudnak közlekedni a környezetükben, együttműködni más cégekkel, jobban tudnak teljesíteni és elérni célokat, valamint ugyanezekre sarkallni az alkalmazottaikat is.

A szigetek jelképezik a tudáshalmazokat, a rajtuk lévő épületek pedig a halmaz egységeit. Az egységek – pirulák – az alapegységei az alkalmazott tanulási megközelítésnek, melyek tulajdonképpen gyakorlati elméletet, példákat és leckéket tartalmazó kis szövegek, valamint kérdések, melyek által saját helyzetünket tudjuk elemezni.

A szigetek nevei történelmi utalások a reneszánsz korából, az épületek pedig ismert és kevésbé ismert reneszánsz épületek Európából.

Lapozd fel ezt a könyvet, keresd meg azt a másodlagos készséget, amelyet úgy gondolod, hogy fejlesztened kell, és… kalandra fel!